Facebook logo

Opsætning af hegn


Sådan opsætter du dit hegn

Hvis du selv vil sætte det hegn op, som du har bestilt hos os, så kan vi sørge for at give dig en grundig vejledning i, hvordan du får sat dit nye hegn op på bedste vis. 

Vores montage vejledning giver en gennemgang af opsætning af hegn. 

 

Montagevejledning til hegn

Materialeliste:

- Murersnor eller nivelleringsapparat
- Pløkker
- Stamper/lægte
- Vaterpas
- Målebånd/tommestok
- Blyant
- Tørbeton ca. 20 kg pr hul
- Vand
- Små træklodser
- Spade/jordbor

 

Fremgangsmåde:

1. Find skel, hvor hegnet skal stå og spænd en snor langs hegnslinjen, skal være stram og i vater. Brug evt. snor-vater eller nivellerings apparat.

2. Find ud af hvilken højde hegnet skal have, bundpladen kan med fordel graves 5 cm ned.

3. Grav eller bor et hul, ca 25 cm diameter og 85 cm dybt.

Montagevejledning Trin 3

4. Fyld ca. 5 cm tørbeton i hullet.

 

5. Sæt betonstolpen i første hul, drej stolpen fra side til side, for at få stolpen til at stå fast. Mål nu fra snoren til toppen. Afsæt en vandret blyantstreg på stolpen, dette gøres på alle stolper.

6 .Fyld nu hullet op med jord, de sidste 20 cm med tørbeton, og stampe rundt med en lægte eller lignende

Motagevejledning Trin 5

7. Sæt nu bundpladen eller lignende i samme længde i første stolpes fals, og mål på den måde ud til næste hul, grav næste hul som den første.

Montagevejledning Trin 6

8. Sæt bundpladen i, og opklods bundpladen i vater, ved hjælp af en træklodser.

Montagevejledning Trin 7

9. Sæt faget oven på bundpladen, og sæt stolpe nr. 2 i hullet.

Montagevejledning Trin 9

10. Sørg for at stolpen står i lod i alle retninger og kontroller at højden passer med snoren. Fyld jord og tørbeton de sidste 20 cm op omkring stolpen og stamp.

Montagevejledning Trin 10

11. Gentag hele processen fra punkt 6.

12. Husk at kontroller at alle afmærkningerne på stolperne passer med murersnoren.

 

Opsætning af hegn på terræn med fald

Montagevejledning Om Haeld I Terraen

A. Spænd murersnoren så den følger terrænet. Anbring stolperne efter markeringsstregerne, ligesom ved vandret hegn.

Alle hegnfag vil nu bliver sænket/hævet ens i forhold til det foregående fag.

B. Sektionsopsætning. Du kan også vælge at opsætte et antal hegnsfag vandret, og så sænke eller hæve den næste sektion eksempel med 15 cm. Dette gøres ved af flytte markeringsstregen ønskede antal centimer op eller ned.

 

Læs hele vores vejledning til opsætning af hegn her

 

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.


Husk at læse være vejledning i forhold til vedligeholdelse.

 

Vi kan også montere dit hegn

Uanset hvilken type hegn du skal have sat op, kan vi sætte det op. Vi har både privatkunder og erhvervskunder, og uanset om det handler om et stakit i haven eller afskærmning af boligområder, containergårde eller andet, kan det ofte svare sig at få udført arbejdet.

Ved at få professionelle til at gøre det er du sikker på den mest holdbare løsning, ligesom du sparer den tid, du ellers skulle have brugt på det. Vi kan både opsætte hegn, som du allerede er i besiddelse af eller opsætte hegn, som du har erhvervet hos os.

 

Ud over at leverer kvalitetshegn, kan Lemming Hegn også sørge for opsætning. Opsætning af hegn kan være en vanskelig og meget tidskrævende opgave at gøre selv.

Hvis man vil være helt sikker på, at det er sat korrekt op. Ligeledes kan tungere typer af hegn, f.eks. betonhegn, være meget vanskeligt at få sat op selv. Desuden kan det være svært og omkostningsfyldt at rette op på fejl og mangler, når først hegnet er sat op.

For at høre mere og få et uforpligtende tilbud på opsætning af hegn, kan du altid ringe på 86 85 91 13 eller skrive til os på info@lemming-hegn.dk

 

Copyright and all rights reserved. ©